Maria Eleonora Hebisz

Portret użytkownika Maria Eleonora Hebisz

Informacje dodatkowe

Imię i nazwisko
Maria Eleonora Hebisz
Telefon kontaktowy
maria_hebisz@poczta.onet.pl
O sobie

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu (1995-2000). Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w roku 2000.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia licencjackie (2000-2003) i magisterskie (2003-2005) ukończyła na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracę licencjacką pt. „Sztuka kultur andyjskich przed hegemonią Inków” napisała pod kierunkiem dr Iwony Barańskiej. Licencjacki dyplom artystyczny zrealizowała w pracowni grafiki prof. Andrzeja Nawrota.

Pracę magisterską pt. „Społeczności regionów Huancayo i Huancavelica wobec współczesnych procesów edukacyjnych zachodzących w Peru” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Jaromira Jeszke. Magisterski dyplom artystyczny pt. „Poszukiwanie własnej przestrzeni oraz inspiracji twórczych w Andach Peruwiańskich” zrealizowała w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Niekrasza i w pracowni grafiki prof. Andrzeja Nawrota.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia doktoranckie (2007-2012) ukończyła na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Rozprawę doktorską pt. „Polityka edukacyjna a wielokulturowość w Peru. Studium przypadku” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Śniadeckiej-Kotarskiej w Zakładzie Studiów Latynoamerykańskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Przynależy do Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego, Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych „EKO-ART”.

Twórczo pracuje w zakresie malarstwa, grafiki i rzeźby.

Autorka czterech wystaw indywidualnych. Wzięła udział w około czterdziestu wystawach zbiorowych i plenerach artystycznych w kraju i za granicą.

Galeria

Galeria artysty Maria Eleonora Hebisz