Zapraszamy do wystawy;) „FORMA” - wystawa rzeźb plenerowych i obiektów przestrzennych

Data: 
04/09/2018

„FORMA” - wystawa rzeźb plenerowych i obiektów przestrzennych

Wrzesień – Październik 2018

2018.09 forma zaproszenie

Wernisaż odbędzie się 27 września 2018 r., o godz. 17.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, ul. Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań
Wystawa czynna do końca października 2018 r.
REGULAMIN:
Regulamin wystawy:
Organizatorem wystawy: „FORMA” jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania i Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy,
1. Cele:
- Kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych.
- Propagowanie formy rzeźbiarskiej, form przestrzennych, rzeźby ogrodowej, jako nieodłączny element krajobrazu.
- Promowanie twórczości artystycznej oraz dziedzictwa kulturowego Wielkopolski.
- Integracja środowisk twórczych.

Kurator wystawy: Agnieszka Lisiak „Skórka” – Wiceprezes WZAR
Koordynator wystawy: Tomasz Jędrzejewski – Prezes WZAR
2. Do udziału zapraszamy artystów rzeźbiarzy członków WZAR oraz zaproszonych artystów z regionu
3. Termin nadsyłania propozycji do dnia 15 września 2018, na adres: wzar@o2.pl dostarczenie prac do Fundacji Rozwoju Miasta Poznania do dnia 26 września 2018 r. (przewidziany montaż wystawy 25 – 26 września 2018r).
4. Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 27 września o godz. 17.00. Wystawa potrwa do końca października 2018 r.

5. Wszystkie zgłaszane prace powinny być opatrzone notatką biograficzną. opis w programie Word, zdjęcia zapisane w JPG 300 dpi, krótki życiorys artystyczny autora pracy,

6. Organizator nie zwraca kosztów transportu prac oraz nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Prace powinny być dobrze zabezpieczone oraz dostarczone wraz z dokładnym opisem na adres: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, ul. Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

7. W tym roku skupiamy swoją uwagę na terenie ogrodu na tyłach Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, w linkach podanych poniżej można zapoznać się z tą przestrzenią, preferujemy prace o tematyce dowolnej według inspiracji artystycznej autora, nadające się do ekspozycji na otwartej przestrzeni, odporne na działanie warunków atmosferycznych, wiatru, itp. oraz instalacje, formy przestrzenne oraz kilka wybranych małych form do pierwszej przestrzeni ( sali konferencyjnej w Fundacji)
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac i ich wizerunków w mediach, prasie, telewizji, katalogach, informatorach i na plakatach w celach promocji wystawy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć nadesłanych prac w mediach oraz dokumentowania ich dla potrzeb wydawnictw bez wypłacania honorariów autorom. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów jego danych dla potrzeb przeprowadzenia wystawy jak i promowania ich w mediach, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

9. Artyści zobowiązani są do przesłania notatki biograficznej i fotografii rzeźby wraz z opisem, tytułem itp. na adres: wzar@o2.pl i agalisiak@interia.pl
10. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych prac bez podania przyczyn.

11. Każdy uczestnik wystawy prezentujący swoje prace zobowiązany jest do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
12. Prace nieodebrane w ciągu 3 miesięcy przechodzą na własność Organizatora.
13. Udział w wystawie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
14. Wystawie towarzyszy folder lub katalog (w zależności od ilości uczestników)

15. Organizator może zaprosić gości do udziału w wystawie, artystów profesjonalnych, niezrzeszonych lub z innych organizacji artystycznych.

11. Administratorem danych osobowych zebranych podczas wystawy są (w rozumieniu w/w ustawy) organizatorzy.
Wszelkie informacje o wystawie będzie można odnaleźć na stronach:
www.wzar.pl
oraz u kuratora i koordynatora wystawy
Agnieszka Lisiak „Skórka” tel. 693 614 401
Tomasz Jędrzejewski tel. 888 467 714
Link do poprzedniego projektu w Fundacji Rozwoju Miasta Poznania
https://plus.google.com/photos/116090530914748207521/albums/618517276151...
https://www.youtube.com/watch?v=OCkDV2Dcfzo&feature=youtu.be

http://frmp.poznan.pl/uploaded/Wydawnictwa/2015.08%20Wsp%C3%B3lna%20Prze...