Wojciech Koczorowski

Portret użytkownika Wojciech Koczorowski

Informacje dodatkowe

Imię i nazwisko
Wojciech Koczorowski
Telefon kontaktowy
wojciechkoczorowski@wp.pl
O sobie

Wojciech Koczorowski - rzeźbiarz, malarz, rysownik. Urodził się w 1978 roku. Absolwent Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu oraz Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Edukacji Artystycznej w Poznaniu - studia zaoczne. Wydział Edukacji Artystycznej - Pracownia prof. J. Jagielskiego, dyplom z rzeźby, 2004. Poza uprawianiem działalności twórczej pracuje na wykopaliskach archeologicznych jako rysownik dokumentalista, współpracując z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Od 2010 roku członek Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy. Artysta wziął udział w kilku wystawach zbiorowych, w kraju i za granicą.

Prace wykonywane przeze mnie mają na celu budowanie przestrzeni w jej różnorakiej formie w oparciu o zjawisko jej złożoności w czasie. Stąd też zjawisko przestrzeni i czasu staje się dla mnie głównym leitmotivem do przemyśleń nad stwarzanymi instalacjami. Włączając w to własne pokłady wyobraźni i subiektywnego widzenia otaczającej rzeczywistości, staram się przekazać własna wizję mojego świata doznań. W tym też celu chętnie odwołuję się do kręgu świata natury, próbując to umiejętnie łączyć z dostępnymi wytworami człowieka. Dla urzeczywistnienia moich działań jako niezbędne stają się stosowane przeze mnie materiały: szkło, wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne, metal, itp.
Chcąc osiągnąć pełen efekt zamierzonego celu próbuję materię umiejętnie połączyć ze światłem, które staje się jednym z czynników wpływających na tworzoną kompozycję. Świat budowanych form staram się łączyć w sposób trwały z otoczeniem, dla którego zostały stworzone, i z którym będą identyfikowane.

Wojciech Koczorowski

Galeria

Galeria artysty Wojciech Koczorowski