Tomasz Jędrzejewski

Portret użytkownika Tomasz Jędrzejewski

Informacje dodatkowe

Imię i nazwisko
Tomasz Jędrzejewski
Strona www
http://tomaszjedrzejewski.com/
Telefon kontaktowy
888 467 714, tomasz_jedrzejewski@o2.pl
O sobie

dr Tomasz Jędrzejewski, urodzony 9.08.1984 roku w Kielcach. W latach 1999-2004 uczeń Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, od 2004-2009 student rzeźby w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Dyplom w zakresie rzeźby w pracowni prof. zw. Danuty Mączak.
Od 2009 członek Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, od 2015 Wiceprezes WZAR.
W latach 2012-2016 pracownik dydaktyczny w Katedrze Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Współtwórca z (Krzysztofem Ślachciakiem) „Twórczego Squadu”. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne.

Wystawy indywidualne

2017 – wystawa „Nie-podobni”, BWA Kielce
2016 – wystawa „Mój Humanoid. Opowieść o odmienności”, Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Poznań
2016 – wystawa „Osobiste”, Muzeum Regionalne Im. Dzieci Wrzesińskich, Września
2012 – wystawa „Imaginarium”, Galeria Miejska w Mosinie
2012 – wystawa oraz udział w projekcie „Rent an Artist”, siedziba firmy APP, Września
2011 – wystawa „Gromada”, Galeria Sztuki Współczesnej, Dom Środowisk Twórczych, Kielce
2009 – wystawa dyplomowa „Po drugiej stronie zwierciadła”, Galeria AT, Poznań
2008 – wystawa indywidualna pt. „Wielobarwny Ślad”, Duża Galeria w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie
2008 – wystawa indywidualna pt. „Nasze konstelacje II”, Galeria Plenerowa Juliana w Zasutowie
2008 – wystawa indywidualna pt. „Nasze konstelacje”, Galeria Rotunda przy ASP w Poznaniu

Wystawy zbiorowe
2017 – wystawa zbiorowa „Bryła – rzeźba obiekt instalacja”, Galeria Sztuki Rozruch, Poznań (uczestnik i kurator)
2017 – wystawa zbiorowa „4 ZDA[e]RZENIA, Galeria SD, Warszawa
2017 – wystawa zbiorowa „Życie zadane”, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Częstochowa
2017 – wystawa zbiorowa „Bliżej natury”, Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny Ogrodu Botanicznego UAM, Poznań
2016 – wystawa zbiorowa „Być Razem” Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II, Panteon Narodowy – podziemia kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Kraków
2016 – wystawa zbiorowa „Możliwe.”, Galeria Sztuki Rozruch, Poznań
2015 – wystawa zbiorowa „Przebłysk” Galeria Oko/Ucho, Poznań (uczestnik i kurator)
2015 – wystawa zbiorowa „Wspólna przestrzeń”, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Poznań (uczestnik i kurator)
2015 – Targi Młodej Sztuki „ART INN”, Galeria Labirynt, Lublin
2014 – wystawa zbiorowa „Koziołki dla Miasta Poznania”, Międzynarodowe Targi Poznańskie
2014 – wystawa zbiorowa „Odwaga spojrzenia, odwaga tworzenia”, V.A. Gallery Poland, Poznań
2014 – wystawa zbiorowa „Medalierzy polscy. Mój Jan Paweł II”, Zamek Królewski w Warszawie
2014 – wystawa zbiorowa Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, Ogród Botaniczny, Poznań
2013 – wystawa zbiorowa „Energia miejsca, energia pracy – Rent an Artist”, Bazar Poznański
2013 – wystawa zbiorowa „Przedwiośnie 36” Salon nagrodzonych 2013, Galeria Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju
2013 – wystawa zbiorowa pokonkursowa, „Przedwiośnie 36”, BWA Kielce
2013 – wystawa zbiorowa „Rzeźba w Zamku”, Centrum Kultury Zamek, Poznań
2011 – wystawa zbiorowa „Przedwiośnie 34” Salon nagrodzonych 2011, Galeria Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju
2011 – wystawa zbiorowa rzeźby „Dedykacja dla Henryka Wieniawskiego”, Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu
2011 – wystawa zbiorowa pokonkursowa, „Przedwiośnie 34”, BWA Kielce
2011 – wystawa zbiorowa poplenerowa XIV Europejskiego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarsko-Fotograficznego, Galeria Oko, Miejski Ośrodek Kultury, Oława
2010 – wystawa zbiorowa pokonkursowa, IX Salon Wielkopolski 2010 w Czarnkowie
2010 – wystawa zbiorowa pokonkursowa „Konfrontacje 2010”, Ratusz, Leszno
2010 – wystawa zbiorowa „Rzeźby w Kole! Projekty rzeźb dla Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski”, Galeria Nowa w Miejskim Domu Kultury, Koło
2010 – wystawa zbiorowa poplenerowa, Galeria Oko, MOK, Oława
2010 – wystawa zbiorowa pt. „Granica”, Galeria Pięciu, MOK, Czarnków
2009 – wystawa zbiorowa pokonkursowa, VIII Salon Wielkopolski 2009 w Czarnkowie
2009 – wystawa zbiorowa pokonkursowa „Konfrontacje 2009”, Ratusz, Leszno
2009 – wystawa zbiorowa „Wielkopolscy rzeźbiarze. Projekty rzeźb dla miasta Poznania i regionu Wielkopolski”, Wielkopolska Spółka Gazownictwa, Poznań
2009 – wystawa zbiorowa pokonkursowa, I Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej, Galeria Aula, ASP Poznań
2008 – wystawa zbiorowa pokonkursowa pt. „Codzienność”, Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
2008 – wystawa zbiorowa „ASP w Kórniku. Rzeźba, ceramika”, Kórnicki Ośrodek Kultury
2008 – wystawa zbiorowa poplenerowa pt. „Stworzenie Świata”, Galeria Aula, ASP Poznań
2008 – wystawa zbiorowa pokonkursowa, Konkurs Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego, Galeria Miejska w Mosinie
2008 – wystawa zbiorowa „Partycypacja”, Poznań – Zielona Góra
2006 – wystawa zbiorowa w Parku Miejskim Szamotuły
2004 – wystawa podyplomowa w BWA Kielce
2004 – wystawa zbiorowa pt. „Dziedzictwo kulturowe Europy” w Senacie RP, Warszawa

Stypendia, nagrody

2016 – Grand Prix – Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego, XV Salon Wielkopolski 2016 w Czarnkowie
2016 – Nagroda publiczności, „Przypływ. Młoda polska sztuka współczesna”, Galeria ART MAIN STATION by mia, Wrocław
2014 – pierwsza nagroda w konkursie rzeźbiarskim „Koziołki dla Miasta Poznania”, Międzynarodowe Targi Poznańskie
2013 – Nagroda Prezydenta Miasta Kielce Grand Prix „Przedwiośnie 36” w Kielcach
2011 – Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego „Przedwiośnie 34” w Kielcach
2010 – wyróżnienie, XIX Ogólnopolski Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny „Konfrontacje 2010” w Lesznie
2009 – Nagroda Wojewody Wielkopolskiego oraz Nagroda Publiczności, VIII Salon Wielkopolski 2009 w Czarnkowie
2009 – wyróżnienie, XXVIII Ogólnopolski Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny „Konfrontacje 2009” w Lesznie
2008/2009 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2008 – Stypendium IV stopnia Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych
2008 – pierwsza nagroda w Konkursie Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego, Poznań

Plenery

2010 – XV Europejski Plener Malarsko-Rzeźbiarsko-Fotograficzny, Oława 2009 – XIV Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Kogut – akwarela, pastel, drewno…” w Oławie
2008 – plener rzeźbiarski „Stworzenie świata” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
2004 – 2009 – liczne plenery rysunkowe i rzeźbiarskie w Skokach

Artistic CV

Tomasz Jędrzejewski born on 9 August 1984 in Kielce. In the years 1999-2004 – a learner of Józef Szermentowki’s National Secondary School in Kielce, since 2004 – a sculpture student at University of Arts in Poznań. A diploma in sculpture in the studio of prof. zw. Danuta Mączak. Since 28 October 2009 – a member of Wielkopolska Association of Artist Sculptors.

Individual exhibitions

2011 – exhibition Cluster, Gallery of Modern Art, a House of Creative Environments, Kielce
2009 – diploma exhibition On the other side of the mirror, AT Gallery, Poznań
2008 – individual exhibition Multicolour trace, Central Gallery in the Municipal Culture Centre in Gniezno
2008 – individual exhibition Our constellations II, Julian’s Outdoor Gallery in Zasutowo
2008 – individual exhibition Our constellations, Rotunda Gallery near ASP in Poznań

Collective exhibitions

2010 – Post-competition collective exhibition, 9th Wielkopolski Salon 2010 in Czarnków
2010 – Post-competition collective exhibition Confrontations 2010, Town Hall, Leszno
2010 – Collective exhibition Sculpture in Koło! Sculpture for Poznań City and Wielkopolska Region, Nowa Gallery in the Municipal Culture Centre, Koło
2010 – Post-outdoor collective exhibition, Eye Gallery, MOK, Oława
2010 – Collective exhibition Border, Gallery of Five, MOK, Czarnków
2009 – Post-competition collective exhibition, 8th Wielkopolska Salon 2009 in Czarnków
2009 – Post-competition collective exhibition, Confrontations 2009, Town Hall, Leszno
2009 – Collective exhibition, Wielkopolska sculptors. Sculpture for Poznań City and Wielkopolska Region, Wielkopolska Spółka Gazownictwa, Poznań
2009 – Post-competition collective exhibition, 1st Biennial Exhibitions of Small Forms of Art, Aula Gallery, ASP Poznań
2008 – Post-competition collective exhibition, Everyday Routine, MOK in Żory
2008 – Collective exhibition, ASP in Kórnik. Sculpture. Ceramics, MOK in Kórnik
2008 – Post-outdoor collective exhibition, The Creation of the World, Aula Gallery, ASP Poznań
2008 – Post-competition collective exhibition, Józef Kopczyński’s Competition of Small Forms of Art, Municipal Gallery in Mosina
2008 – Collective exhibition, Participation, Poznań – Zielona Góra
2006 – Collective exhibition in the Municipal Park in Szamotuły
2004 – Post-diploma exhibition in BWA Kielce
2004 – Collective exhibition, Cultural Heritage of Europe in the Senate of the Republic of Poland

Scholarships, prizes

2010 – Award in the 19th National Literature Photography and Art Competition Confrontations 2010 in Leszno
2009 – A Prize of Wielkopolska Voivode and Audience Award, 8th Wielkopolska Salon 2009 in Czarnków
2009 – Award, 28th National Literature Photography and Art Competition Confrontations 2009 in Leszno
2008/2009 – Scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage
2008 – Scholarship of the 4th Level of the Department of Sculpture and Spatial Activities
2008 – First prize in Józef Kopczyński’s Competition of Small Forms of Art Outdoor Exhibitions
2010 – 15th European Outdoor Paint Sculpture and Photography Exhibition, Oława
2009 – 14th International Outdoor Paint and Sculpture Exhibition “A Rooster – water colour, pastel, wood… in Oława
2008 – sculpture outdoor exhibition the Creation of the World in the Centre of Polish Sculpture in Orońsko
2004 – 2008 – numerous outdoor exhibitions of drawing and sculpture in Skoki.

Obecnie łączę działalność artystyczną z tworzeniem wysokiej jakości produktów na zamówienie, takich jak:

rzeźby wolnostojące, tablice pamiątkowe, płaskorzeźby, medale, statuetki, nagrobki artystyczne, rzeźba sakralna oraz detale architektoniczne.

Posiadane przeze mnie wieloletnie, bogate doświadczenie artystyczne pozwala na realizację ciekawych, niebanalnych rozwiązań.
Ścisła współpraca z klientem, najlepsza jakość materiałów, bogate zaplecze techniczne i konkurencyjność cenowa to gwarancja sukcesu.
Korzystam z usług najlepszych odlewni w Wielkopolsce.

Oto kilkanaście przykładów różnorodnych realizacji mojego autorstwa:

Galeria

Galeria artysty Tomasz Jędrzejewski