Maria Podskarbi-Hebisz

Portret użytkownika Maria Podskarbi-Hebisz

Informacje dodatkowe

Imię i nazwisko
Maria Podskarbi-Hebisz
Telefon kontaktowy
podskarbi_sculptor@poczta.onet.pl
O sobie

Rzeźbiarka, fotografik, pedagog, organizatorka plenerów, twórczyni pracowni autorskiej „Jaskinia Sztuki”, członek Związku Polskich Artystów Plastyków od 1981 roku, Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy od 2005 roku, Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego od 2005 roku. Studia artystyczne ukończyła w 1978 roku na Wydziale Ceramiki i Szkła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu). Obroniła doktorat w 1995 roku oraz rozprawę habilitacyjną w 2013 roku na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Od roku 1987 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2013 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych od 2015 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zorganizowała ponad 30 wystaw indywidualnych oraz uczestniczyła w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień m. in. w 1987 roku – nagroda na I Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli w Warszawie, w 2010 roku – I nagroda oraz wyróżnienie w konkursie rzeźbiarsko-ceramicznym „Pogranicza kultur”, w 2013 roku – I nagroda na wystawie ART EXPO w Haumont (Francja).

Obiekty ceramiczne tworzy w cyklach, m.in. „Formy uskrzydlone”, „Formy organiczne”, „Wiszące ogrody”, „System gier”, „Odloty aniołów”.

Galeria

Galeria artysty Maria Podskarbi-Hebisz