Małgorzata Witt

Portret użytkownika Małgorzata Witt

Informacje dodatkowe

Imię i nazwisko
Małgorzata Witt
Telefon kontaktowy
gowitt@wp.pl
O sobie

Urodzona 20 listopada 1973 roku w Poznaniu. W 1993 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1995r. Wychodzi za mąż. Od 1998 roku pracuje w Mosińskim Ośrodku Kultury i prowadzi pracownię ceramiczną.
W 1999r. ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wydział Wychowania Plastycznego przekształcony w Wydział Edukacji Artystycznej. Dyplom teoretyczny pod kierunkiem prof. Romana Kubickiego, dyplom z ceramiki pod kierunkiem prof. Ewy Twarowskiej-Siody. 1998 - 1999 roku działalność gospodarcza. 1999 r. zdaje egzamin państwowy i uzyskuje licencję PUNU. W 2000 roku działalność gospodarcza.
Od 2000 do 2006 r. pracuje w Liceum Ogólnokształcącym im. M. J. Borzęckiej w Poznaniu. 2001r. Wystawa w Galerii Miejskiej wraz z Renatą Przynogą-Cousins, 2002r. udział w wystawie zbiorowej w Galerii Miejskiej w Mosinie. 2003r. udział w wystawie zbiorowej w muzeum Sztuk Użytkowych “Ceramika w Poznaniu, od 1945 do teraźniejszości”. 2004r. Ukończenie studiów podyplomowych “Zintegrowana Edukacja Artystyczna” na Akademii Sztuk Pięknych. W tym samym roku zdaje egzamin państwowy na nauczyciela mianowanego. 2004r. ukończenie studiów podyplomowych “Wiedza o Kulturze” na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jest pomysłodawcą i koordynatorem organizowanego od 2006r. Powiatowego Turnieju rzeźbiarskiego w Mosinie. Do prac jury konkursu są zapraszani artyści rzeźbiarze i ceramicy, członkowie ZPAP i WZAR.
Od stycznia 2011 r. jest Prezesem Mosińskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego.

Galeria

Galeria artysty Małgorzata Witt