Anna Rodzińska-Iwiańska

Portret użytkownika Anna Rodzińska-Iwiańska

Informacje dodatkowe

Imię i nazwisko
Anna Rodzińska-Iwiańska
Telefon kontaktowy
61 662 59 67
O sobie

dom - (61) 662 59 67
pracownia - (61) 812 73 55
e-mail : iwianski31@wp.pl
ul. Wojskowa 11/13 D m 7
60-802 POZNAŃ

Szkołę średnią ukończyła w Tarnowie. W latach 1952-
-1957 studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w pracowni Bazylego Wojtowicza.
Od 1955 roku była zatrudniona na stanowisku asystenta w jego pracowni. Na poznańskiej uczelni przeszła
wszystkie szczeble kariery zawodowej. W 1973 roku
została docentem, a następnie profesorem.
W chwili obecnej jest na emeryturze - nadal pracując
twórczo.
Ważniejsze realizacje:
* Pomnik Bohaterów Walki o Polskość w Międzyrzeczu
( 1966 )
* Kompozycja rzeźbiarska "Zwierzę" Poznań - Cytadela
( 1970 )
* Ceramiczne mozaiki basenów ozdobnych na Placu
Wolności w Poznaniu - nie zachowane (dokumentacja
w Muzeum Narodowym w Poznaniu)
* Pomnik Armii "Poznań" w Poznaniu ( 1982 )
* Klasztor Karmelitanek Bosych w Poznaniu ( 1988 )
płaskorzeźba 10 m2
* "Rodzina"( brąz) - przed Lic. M.Magdaleny w Poznaniu
( 1990 )
* "Skrzetuski" - płaskorzeźba dla kościoła Karmelitanów
na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu.
* Płaskorzeźba dla Hospicjum w Konstancinie (2000)
* "Radość" - dwie rzeźby w Parku Wilsona w Poznaniu
- brąz ( 2007 )
Udział w ważniejszych wystawach ogólnopolskich
* Warszawa - w "Zachęcie" ( 1960, 1961, 1967, 1968, 1973,
1975, 1979 )
* Kraków ( 1966 )
* Poznań - Biennale Rzeźby ( 1977, 1979, 1981, 1983,1985
1987, 1991, 1993, 1995, 1998, 2000 )
* Bydgoszcz ( 1980 )
* Łódź ( 1980 )
* Sopot (1974 )
* Międzynarodowe Biennale Rzeźby - Poznań (2002,2004)
* Międzynarodowe Triennale Rzeźby w Poznaniu (2009)
Wystawy indywidualne
* Galeria Rzeźby w Warszawie ( 1972, 1981 )
* Ośrodki Kultury Polskiej w Paryżu i Wiedniu (1972.
1979 )
* Salony BWA w Poznaniu, Koninie i Koszalinie
* Galeria Sztuki Wspólczesnej "Profil" - Poznańskie
Centrum Kultury "Zamek" ( 1995 )
* Galerie prywatne
Udział w wystawach zagranicznych
Brno (1972, 1978) Berlin, Praga, Sofia, Bukareszt,Getynga,
Darmstadt, Hanower, Lipsk, Paryż ( 1979, 1980 )
Bibliografia - ważniejsze pozycje
* Marian Olszewski: Pomnik Armii "Poznań". Warszawa-
- Poznań Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
s. 43 ISBN 83-01-05245-7
* album : Anna Rodzińska - Rzeźba ( Wydawnictwo Gal.
Sztuki Współczesnej "Profil" 2000 r. )
* Kronika Miasta Poznania "Pomniki" r. 2001 - 2002
* Katalogi wystaw
* recenzje
Za działalność pedagogiczną i twórczość
artystyczną otrzymała wiele nagród i odznaczeń
( między innymi )
* 1984 - Medal Edukacji Narodowej
* 1976 - Złoty Krzyż Zasługi
* 1983 - Nagroda Ministra Obrony Narodowej (indywid.)
za pomnik Armii "Poznań" w Poznaniu
* 1985 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
* 2010 - Krzyż Kawalerski Orderu Św. Stanisława
*2012 r.- za działalność - Statuetka "Złotego Hipolita"
* 1972, 1977, 1991 - Nagrody Indywidualne Ministra
Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne
i dydaktyczne ( nagroda III, II, i I-go stopnia )

Prace w ważniejszych zbiorach
Orońsko, Poznań - Muzeum Narodowe, zbiory Miejskie-
go Muzeum Sztuki w La Paz ( Boliwia ) Muzeum w
Bydgoszczy, Muzeum Sztuki Medalierskiej - Wrocław,
W prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą :
Izrael, Paryż (kolekcja), Stany Zjednoczone, Warszawa
( kolekcja 10-iu rzeźb )

Zainteresowanych odsyła się do albumu
ANNA RODZIŃSKA
wydanego w roku 2000 przez Galerię "Profil"
w Poznaniu

Galeria

Galeria artysty Anna Rodzińska-Iwiańska