W czwartek 25 stycznia 2018 r. na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zostały wyłonione nowe władze Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy.

Nowy Zarząd WZAR:

PREZES
dr TOMASZ JĘDRZEJEWSKI

WICEPREZES, SEKRETARZ WZAR
mgr AGNIESZKA LISIAK "SKÓRKA"

SKARBNIK WZAR:
mgr ROMAN KOSMALA

Przedstawiciele Regionalni WZAR Kalisz, Ostrów Wielkopolski:
prof. UAM Maria Podskarbi-Hebisz, mgr Agnieszka Lisiak "Skórka"

Nasz adres e-mail: wzar@o2.pl

Jednocześnie informujemy, że po sprawozdaniu z działań oraz przedstawieniu finansów WZAR, udzielono absolutorium dla poprzedniego Zarządu,

dziękujemy za ciężką pracę na rzecz Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy.

Nowy Zarząd podjął uchwałę o obniżeniu składek członkowskich od 2018 roku

SKŁADKI ROCZNE: 50 ZŁ
EMERYCI / RENCIŚCI: 30 ZŁ
WPISOWE / LEGITYMACJA: 20ZŁ

zaznaczając przy tym, że zostanie poprawiona ściągalność składek bieżących oraz konsekwentne wyegzekwowanie zaległych składek od tych, którzy uchylali się od płacenia.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie.

Składki potrzebne są na podstawowe wydatki związane z obsługą strony internetowej (domena, serwer) oraz na działania statutowe WZAR, wkład własny do składania wniosków o dotacje.

Pozdrawiamy
Zarząd WZAR

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Fundacja Rozwoju Miasta Poznania i Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy

zapraszają na wystawę pt.:

BLIŻEJ NATURY 2017 – WYSTAWA TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ARTYSTÓW RZEŹBIARZY INSPIROWANEJ PRZYRODĄ

Wernisaż odbędzie się 6 kwietnia 2017 r., o godz. 16.00 w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego UAM, ul. Dąbrowskiego 165, Poznań.

Wystawa czynna do 26 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN:
Regulamin wystawy:

1. Organizatorem wystawy: BLIŻEJ NATURY jest Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania i Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy, kuratorem wystawy: Prezes WZAR Julia Kaczmarczyk-Piotrowska i Członek WZAR – komisarz wystawy Dorota Zbroszko.
2. Do udziału zapraszamy artystów zajmujących i zaangażowanych w tematy przyrodnicze, szeroko pojętą tematyką inspirowaną naturą. Wypowiadających się w różnych technikach.
3. Termin nadsyłania propozycji do dnia 5 marca 2017, na adres: wzar@o2.pl dostarczenie prac do Ogrodu do dnia 3 kwietnia 2017 r. (montaż 3 – 5 kwietnia 2017r).
4. Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 6 kwietnia. Wystawa potrwa do 26 kwietnia.
5. Wszystkie prace powinny być opatrzone notatką biograficzną.
6. Organizator nie zwraca kosztów transportu prac oraz nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Prace powinny być dobrze zabezpieczone oraz dostarczone wraz z dokładnym opisem na adres: Ogród Botaniczny UAM ul. Dąbrowskiego 165, Poznań. Z dopiskiem „Wystawa – Bliżej Natury 2017”
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć nadesłanych prac w mediach oraz dokumentowania ich, bez wypłacania honorariów autorom.
8. Artyści zobowiązani są do przesłania notatki biograficznej i fotografii rzeźby wraz z opisem na adres: wzar@o2.pl . Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych prac bez podania przyczyn.
9. Wystawa monitorowana podczas trwania ekspozycji.
10. Każdy uczestnik wystawy prezentujący swoje prace zobowiązany jest do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
11. Prace nieodebrane w ciągu 3 miesięcy przechodzą na własność Organizatora.
12. Udział w wystawie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
13. Wystawie towarzyszy folder lub katalog.
14. Wystawę można wypożyczyć uzgadniając wcześniejszy termin do dnia 30.04.2017, kontaktując się z Wielkopolskim Związkiem Artystów Rzeźbiarzy.
15. Organizator może zaprosić gości do udziału w wystawie.
16. Artyści niebędący Członkami WZAR mogą zgłaszać propozycje wystawiennicze i po zakwalifikowaniu przez Zarząd WZAR będą dopuszczeni do ekspozycji.

INFORMACJA DLA ARTYSTÓW: Montaż wystawy nastąpi w terminie: 3-5 kwietnia 2017. Prosimy o dostarczenie prac w godzinach 7:00 -15:00 do Pawilonu Ekspozycyjno - Dydaktycznego Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisania prac do protokołu zdawczo-odbiorczego.
Szczegóły: Kurator: 606802675, Administracja Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu: 618 292 013.

*****************************************************************************
Zarząd WZAR powołał w sierpniu 2016 nowego Członka Zarządu koleżankę mgr Agnieszkę Lisiak-Skórkę do prac w ramach działań priorytetowych. Nowy Członek Zarządu odpowiedzialny jest za prowadzenie strony internetowej oraz zakładkę FB i promocję WZAR.

21 stycznia 2015r.
podczas Walnego Zebrania
sprawozdawczo-wyborczego
zostały wyłonione nowe władze
Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy!!!

Prezesem WZAR została Pani Julia Kaczmarczyk-Piotrowska

w skład Zarządu weszli także:
Pan Tomasz Jędrzejewski
oraz Pani Lidia Tyczyńska

Serdecznie GRATULUJEMY!!!

*****************************************************************************
"Koziołki dla Poznania" - podsumowanie

Podczas TARGÓW REGIONÓW na MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH POZNAŃSKICH w dniu 23 podsumowano konkurs: KOZIOŁKI DLA MIASTA POZNANIA dla artystów ogłoszony w maju przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania oraz Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, pod honorowym patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu . Wyłoniono laureatów w kilku kategoriach a uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło na Tour Salon wokół Sceny Kultury. Wystawę otworzył prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania Jan Kaczmarek oraz prezes Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy Anna Słonka – Moskwa przy dźwiękach trębaczy jak na wystawę o koziołkach przystało.

Oprawę muzyczną zapewnił zespół ZTM Venator – mistrz Polski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienie:

I kategoria Tomasz Jędrzejewski
II kategoria Norbert Sarnecki
III kategoria Agnieszka Mazurek

GRAND PRIX Roman Kosmala

Wyróżnienie dla Norberta Sarneckiego za opracowanie graficzne i nowe wykorzystanie logo Miasta Poznania !

W wystawie i konkursie udział wzięli:

Maciej Hellwig
Tomasz Jędrzejwski
Julia Kaczmarczyk-Piotrowska -PRACE POZA KONKURSEM
Andrzej Kończal
Roman Kosmala
Leszek Krzemiński
Marian Lisek
Dawid Majchrowicz
Agnieszka Mazurek
Michał Niedzwiedź
Rozalia Nowak
Maria Podskarbi-Herbisz
Alojzy Piątkowski
Danuta Przydanek
Kazimierz Rafalik
Alicja Rychter
Anna Sarnecka
Norbert Sarnecki
Anna Słonka-Moskwa-PRACA POZA KONKURSEM
Lilianna Stawniak
Janina Szot
Engelbert Wiemann
Małgorzata Witt
Teresa Wojtasz
Małgorzata Woźniak
Robert Wyskiel
Łukasz Zabłodzki

Udział w przedsięwzięciu wzbogaciła GRUPA MANUFAKTURA – pracownia plastyczna działająca w Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach.

KATEGORIA I - rzeźba stojąca

KATEGORIA II – okolicznościowa, reklama, użyteczna ...

KATEGORIA III – pamiątka

Komisarze: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska, Jan Kaczmarek

Kuratorzy: Joanna Buczak, Julia Kaczmarczyk-Piotrowska,

Jan Kaczmarek

Koordynacja: Anna Słonka – Moskwa

***********************************************************************

Zapraszamy do bezpłatnego pobrania Prezentacji Multimedialnej WZAR
Pobierz Bezpłatnie PREZENTACJĘ multimedialną Wystawy: Historia, mity i legendy Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski

Prezentacja przeznaczona dla placówek oświatowych i kulturalnych.
Wystawa oraz Prezentacja finansowana ze środków Miasta Poznania.

http://www.wzar.pl/wystawy/relacja-z-sierakowa
******************************************************************************************************************************

Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
ZEGAR
Anna Słonka-Moskwa
Anna Słonka-Moskwa
Lidia Tyczyńska
Jednorożec
Łukasz Berdyszak
Kompozycja
Małgorzata Witt
Ceramika
Danuta Tomaszewska SAGA
Norbert Sarnecki
Nie pomnik
Wojciech Koczorowski
Wobec czasu
Urszula Szymańska
Brąz